Reading For Construction pdf

Free download Ebook

!!> Read ➳ Kağıtlar ➶ Author Nilgün Marmara – Hakkas.us

Kağıtlar G Nl Klerinin Defterler Ad Alt Nda Eksiksiz Yay Mlanmas N N Ard Ndan,Nilg N Marmara N N Kaleminden Kan Her Eyin, Sonunda B T Nl Kl Bir Yay Nla Bir Araya Getirilmesi D Ncesiyle Yay Na Haz Rlanan Ka Tlar Okuyucuya Sunuyoruz.Ka Tlar, Marmara N N Defterlerine E Lik Eden Bir Tomar Ka T Aras Ndan Se Ilmi Fragmanlardan Olu Uyor Daktiloya Ekilmi Iirler De Yay Mlanm Baz Iirlerin Ilk Versiyonlar Ve Daha Nce Hi Bir Yerde Yay Mlanmam Poeme Enprose Lar, Iirler, Ba Ms Z Dizeler, Dost Mektuplar Defterler In Ns Z Nde S Ylendi I Gibi, Ka Tlarda Asl Nda Hi Yay Mlanmam Olmal Yd Okuyucunun, Marmara N N Defterler Iyle Birlikte Bu Ka Tlar Da G N Gelip Ba Kalar Taraf Ndan Okunaca N Hi D Nmeden Yazd N Unutmayaca N Umuyoruz.

  10 thoughts on “!!> Read ➳ Kağıtlar ➶ Author Nilgün Marmara – Hakkas.us


 1. says:

  ncelikle l m nden sonra ya ananlar n ve s ylentilerin a rl ndan t r , yazar n r zas olmadan bas lan zel notlar n okumak, okuyanda da bir utan ve su luluk duygusu yarat yor Nilg n Marmara n n di er kitaplar yla tamamlan nca l m ve varl k temalar , duvar, deniz, mav...


 2. says:

  ok zel bir kitap Nilg n n zel notlar , karalamalar , iir taslaklar ndan olu uyor Everest yay nlar n n Ka tlar dan her birinin orijinal halinin g rselini koymas da ok ho Nilg n n el yaz s n , yazd bir kelimeyi be enmeyip st n karalay p yerine daha iyi oldu unu d nd keli...


 3. says:

  Bir yazar n i d nyas na bu kadar yak n olabilmek ilgi ekici oldu u kadar rahats z edici Ayd nl kla k hneli i belirginle en bu kentte ve konutta, hi bir ey neyse ben oyum ylesine ba s z ve ye niyim ki, bu hafifli in iddetinin bedelini bir g n derim diye d n yorum Sanki varolu beni cezaland rmak ister gibi yo unlu undan bana d en pay benden geri alarak, bu yo unlu u olur olmad k herkese ve her eye fazlas yla katlayarak sunuyor lkem yok, cinsim yok, soyum yok, rk m yok ve bunlar malettirici biricik g , inancam yok Hi lik tanr s n n kayras yla kutsanm ben, inansam inansam bir buna inanabilirim Yere g e zamana denize kayalara ve ku lara da dokunan ayn tanr de il mi Bu kutlu tanr n n y netkenli inde, olmayan ellerimde bir yok tart y tutuyor ve l yorum yoklu un a rl n Kafeslerinden birine onun oylumu pek l s yor, di erine ise duygular, duyumlar ve d nceler y l yor i te yetkin e itlik Her g n, her gece bu e itli in bilgisiyle ...


 4. says:

  U urumlar var, var u urumlar diyorum ben insanla insan arasinda, kendiyle kendi arasinda, kendiyle baskasi arasinda Boylece zleyebiliyoruz, kendimizi, baskalarini U urumlar arasi ebem kusagindan k pr ler kuruyoruz, ne ok renkli ve bembeyaz, renkleri isitiyor insani ama aslinda bu g kkusagi k pr ler buzdan, yani donuyoruz da baka baka, donuk donuk renkler doluyor y reklere, donduruyor Yine ...


 5. says:

  San r m Nilg n Marmara y anlamak istiyorum O kadar istiyorumki var olan her kitab n sipari ettim ok etkiliyor beni kendisi, hayat hikayesi Anlayam yorum ama anlamak istiyorum Ka tlar sevdim, her yerde yazmas n , kendine ...


 6. says:

  l m n onu zg rle tirece ini d nd nden intihar etmi olmal Nilg n Marmara Onun sat rlar n okurken bunu d nd m hep.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *